Υπερηχογραφική Ελαστογραφία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικά χαρακτηριστικά

Η ελαστογραφία είναι ιατρική απεικονιστική τεχνική, η οποία διερευνά την ελαστικότητα και τη σκληρότητα των ιστών του σώµατος.

Βασίζεται στην αρχή, στην οποία βασίζεται και η παλαιοτάτη µέθοδος της ψηλάφησης: εάν ένας ιστός – όργανο (π.χ. ήπαρ), είναι σκληρός ή µαλακός είναι ένδειξη για την παρουσία νόσου ή µη.

  • Σημαντικό διαγνωστικό όφελος
  • Δεν επιβαρύνει τον ασθενή με ακτινοβολία
  • Ανώδυνη, όπως κάθε εξέταση υπερήχων
  • Διεξάγεται σε σύντομο χρόνο
  • Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία
  • Υψηλή αξιοπιστία αποτελέσματος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τον Υπερηχοτομογράφο Υψηλής Ευκρίνειας Aixplorer της SuperSonic Imagine

Τον μοναδικό υπερηχοτομογράφο με δυνατότητα ελαστογραφίας πραγματικού χρόνου (real time ShearWave elastography – SWE). Η τεχνική αυτή επιτρέπει την ποσοτική μέτρηση της σκληρότητας / ελαστικότητας των ιστών και κατ’ επέκταση την ασφαλέστερη διάκριση των παθολογικών ιστών από τους φυσιολογικούς. Με την ελαστογραφία SWE ο υπερηχογράφος Aixplorer μετατρέπεται από εργαλείο απεικόνισης σε εργαλείο διάγνωσης αφού για πρώτη φορά δίδονται πληροφορίες για την υφή (σκληρότητα / ελαστικότητα) των ιστών σε μονάδες kPa, συμπληρώνοντας την υπερηχογραφική εικόνα.

H ShearWave ελαστογραφία του Aixplorer, είναι σήμερα η μοναδική αποδεδειγμένα με πολυκεντρική μελέτη επαναλήψιμη τεχνική ελαστογραφίας από ασθενή σε ασθενή και από κάθε χρήστη.

Με τον υπερηχογράφο Aixplorer μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε ευρήματα που έχουν χαρακτηρισθεί υπό διερεύνηση σε προηγούμενες εξετάσεις (Second Look Ultrasound). Η ταξινόμηση των ευρημάτων γίνεται σύμφωνα με το σύστημα BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System).