Υπερηχογράφημα – Triplex

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Βασικά χαρακτηριστικά

Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση η οποία προσφέρει απεικόνιση διαφόρων οργάνων του σώματος. Πρόκειται για real time εξέταση στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία – ικανότητα του εξεταστή, καθώς και η ποιότητα του εξεταστικού μέσου (υπερηχοτομογράφου).

Το υπερηχογράφημα είναι αβλαβές για τα όργανα και η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται, χωρίς να προκαλέσει παρενέργειες.

  • Ανώδυνη και ακίνδυνη μέθοδος διάγνωσης
  • Διάγνωση ακριβείας σε πλήθος παθολογικών καταστάσεων
  • Υπερηχοτομογράφος Υψηλής Ευκρίνειας
  • Διεξάγεται σε σύντομο χρόνο
  • Χαμηλό κόστος εξέτασης
  • Υψηλή αξιοπιστία αποτελέσματος
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
TRIPLEX

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τον Υπερηχοτομογράφο Υψηλής Ευκρίνειας Aixplorer της SuperSonic Imagine

Τον μοναδικό υπερηχοτομογράφο με δυνατότητα ελαστογραφίας πραγματικού χρόνου (real time ShearWave elastography – SWE). Η τεχνική αυτή επιτρέπει την ποσοτική μέτρηση της σκληρότητας / ελαστικότητας των ιστών και κατ’ επέκταση την ασφαλέστερη διάκριση των παθολογικών ιστών από τους φυσιολογικούς. Με την ελαστογραφία SWE ο υπερηχογράφος Aixplorer μετατρέπεται από εργαλείο απεικόνισης σε εργαλείο διάγνωσης αφού για πρώτη φορά δίδονται πληροφορίες για την υφή (σκληρότητα / ελαστικότητα) των ιστών σε μονάδες kPa, συμπληρώνοντας την υπερηχογραφική εικόνα.

H ShearWave ελαστογραφία του Aixplorer, είναι σήμερα η μοναδική αποδεδειγμένα με πολυκεντρική μελέτη επαναλήψιμη τεχνική ελαστογραφίας από ασθενή σε ασθενή και από κάθε χρήστη.

Με τον υπερηχογράφο Aixplorer μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε ευρήματα που έχουν χαρακτηρισθεί υπό διερεύνηση σε προηγούμενες εξετάσεις (Second Look Ultrasound). Η ταξινόμηση των ευρημάτων γίνεται σύμφωνα με το σύστημα BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System).