Μέτρηση οστικής πυκνότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Βασικές πληροφορίες

Η καλύτερη αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης είναι η έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή πριν αυτή φθάσει να προκαλέσει κατάγματα.

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί η μάζα των οστών. Η μέτρηση της οστικής μάζας είναι απαραίτητη σε άτομα υψηλού κινδύνου, για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πιθανών καταγμάτων και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής.

 • Εκτιμήστε έγκαιρα και σωστά την οστική σας μάζα για την καλύτερη αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
 • Το 45% των γυναικών άνω των 50 ετών έχει ελαττωμένη οστική πυκνότητα
 • Ταχεία μέτρηση, υψηλή ακρίβεια, εξαιρετική διακριτική ικανότητα, εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με το μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας Horizon DXA System της Hologic

Το νέο πρωτοποριακό σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας HORIZON διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένη πλατφόρμα ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα από τις εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας στις κρίσιμες ανατομικές περιοχές παρέχεται πλέον η δυνατότητα απεικόνισης καταγμάτων τα οποία δεν ήταν ορατά στις εξετάσεις ρουτίνας, όπως το ATYPICAL FEMURE FRACTURE (AFF).

Το HORIZON διαθέτει νεότατης τεχνολογίας και υψηλής ανάλυσης ανιχνευτή (ceramic detector) συμβατό με την τεχνολογία RoHs , υψηλής συχνότητας παλμική γεννήτρια και εσωτερικό αυτόματο σύστημα βαθμονόμησης για υψηλή ακρίβεια στη λήψη δεδομένων.

Μέσω του HORIZON είναι πλέον εφικτή η εκτίμηση και απεικόνιση καταγμάτων καρδιαγγειακών παθήσεων, παχυσαρκίας, σπλαχνικού λίπους και άλλων μεταβολικών νοσημάτων κατά τη διάρκεια μίας μόνο εξέτασης.

Τα χαρακτηριστικά του HORIZON περιλαμβάνουν:

 • Μονοενεργειακή σάρωση Single energy (SE) Μηριαίου οστού

  Με την SE femur εξέταση παράγεται υψηλής ανάλυσης εικόνα σε μόλις 10-15 sec. Aυτό επιτρέπει την απεικόνιση πιθανών καταγμάτων στη μηριαίο οστό που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα μακρόχρονων θεραπειών με διφοσφωνικά

 • High Definition Instant Vertebral Fracture Assessment (IVA-HD)

  Πρόγραμμα ψηφιακής ακτινογραφίας της σπονδυλικής στήλης INSTANT VERTEBRAL ASSESSMENT (IVA) σε 12 σπονδύλους, σε 15 μόλις sec, και με λιγότερο από 1% της δόσης της κοινής ακτινογραφίας. Επιπλέον, η εξέταση πραγματοποιείται τόσο σε προσθιοπίσθια όσο και σε πλάγια λήψη, ενώ πραγματοποιείται ταυτόχρονα ποσοτική μορφομετρική ανάλυση, QUANTITATIVE MORPHOMETRY.

 • Abdominal aortic calcification

  Μέσω του πρωτοκόλλου IVA-HD επιτρέπεται η απεικόνιση των επασβεστώσεων της κοιλιακής αορτής το οποίο ενδέχεται να αποτελεί σημαντική ένδειξη κινδύνου επικίνδυνων καρδιακών παθήσεων. Αποκλειστικά στην Hologic το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παρέχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε στεφανιαία νόσο (CHD), την κύρια αιτία θανάτου γυναικών στην Αμερική. Πράγματι, σχεδόν το 39 % των θανάτων των γυναικών στην Αμερική οφείλεται στην CHD.

 • Advanced Body Composition assessment with InnerCore visceral fat assessment

  Πρωτόκολλο ποσοτικής ανάλυσης της σύστασης του σώματος (ποσοστό λίπους – μυϊκών ιστών) Advanced Body Composition Analysis. Πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου ολόσωμης μέτρησης χωρίς να απαιτείται επιπλέον σάρωση και παρέχει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Παρέχεται έγχρωμη απεικόνιση των περιοχών λίπους, μυϊκής μάζας, οστικής μάζας καθώς και υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα τόσο ολόκληρου του σώματος όσο και υποπεριοχών καθοριζομένων από το χρήστη, ποσοστιαία αλλά και με απόλυτες αριθμητικές τιμές. Μέσω του InnerCore visceral fat assessment πραγματοποιείται ο σημαντικός διαχωρισμός σπλαχνικού από το υποδόριο λίπος.

 • FRAX* 10-year fracture risk assessment

  Εκτίμηση πιθανότητας κατάγματος σε βάθος 10ετίας. Eιδικότερα διαθέτει το τελευταίας τεχνολογίας πρόγραμμα FRAX (World Health Organization 10-year Fracture Risk Assessment). Σύμφωνα με τον WHO, η παράμετρος FRAX είναι η πλέον σημαντική στον καθορισμό των ασθενών με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας καταγμάτων και για περίοδο δέκα (10) ετών. Συνδυάζει έντεκα (11) από τους υψηλότερους παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης ηλικίας, προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό, πληθυσμιακή ομάδα προσδόκιμο ζωής κλπ. και δίνει υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα που δεν είναι δυνατό να ληφθούν μόνο μέσω του κλασικού FRACTURE RISK που βασίζεται κυρίως στο T-score.