Σχετικά με το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ RAYSECHOMED

Με σεβασμό στον άνθρωπο

Το RAYSECHOMED είναι ένα σύγχρονο Διαγνωστικό Κέντρο και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της υγείας αξιοποιώντας νέες τεχνολόγίες με νέες εξειδικευμένες μεθόδους διάγνωσης και πρόληψης. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης γίνεται η ανάλυση των εικόνων σε συνδυασμό με το ιστορικό και ακολουθεί η προσωπική σας ενημέρωση για το αποτέλεσμα, το όποιο παραδίδετε τυπωμένο για να το μεταφέρετε στο γιατρό σας.

Πλεονεκτήματα

  • Πολιτισμένο περιβάλλον, μειώνει το άγχος της ιατρικής εξέτασης
  • Φροντίδα του προσωπικού που δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας
  • Νέος υπερσύγχρονος διαγνωστικός εξοπλισμός
  • Πρώιμη διάγνωση από το πλέον αρχικό στάδιο
  • Εξειδικευμένο προσωπικό με σεβασμό στο άνθρωπο
  • Προσιτές τιμές ώστε η υψηλή τεχνολογία να είναι και εύκολα προσβάσιμη
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Παροχή υπερσύγχρονου εξοπλισμού

Μέσω της προμήθειας και της εγκατάστασης σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα στις απεικονίσεις και κατ' επέκταση το μέγιστο προληπτικό και θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό το διαγνωστικό κέντρο RAYSECHOMED Συμεωνίδου Ειρήνη προχώρησε στην εγκατάσταση των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο του διαγνωστικού εξοπλισμού.